Cần Thợ Nails – Hwy 6 & Fortbend Toll


Bao lương $700 – $1,700/tuần, biết làm bột/refil. Còn cần thợ tay chân nước hoặc mới biết làm. Nhận Fulltime/Partime. Tiệm ở Hwy 6 & Fortbend Toll. Giữa Hk2 & 4

Xin liên lạc: 832-512-4028 * 281-431-4499

Previous articleCERTIFIED MEDICAL ASSISTANT NEEDED
Next articleTQ: người trẻ tự làm lây Covid, người già lo bị bệnh nặng