Cần Thợ Nails – Katy

Cần thợ Chân Tay Nước, thợ bột, Dipping, biết làm waxing & facial càng tốt. Làm Full time và Part time. Bảo đảm income $800 – $900/tuần. Tip hậu, làm việc vui vẻ. Tiệm close on Sunday.

Xin liên lạc Any: 832-287-4690 * 281-646-0252

Previous articleCẦN NGƯỜI PHỤC VỤ – SOUTHWEST
Next articleCẦN NGƯỜI – VÙNG SOUTHWEST