Cần Thợ Nails – Khu 290 & 1960

0
9

Tiệm khu Northwest 290 & 1960 cần thợ Nails biết làm bột, dipping và thợ tay chân nước.

Tiệm nằm trong khu Target shopping center 290 & 1960.

Khách dễ chịu. Chỗ làm vui vẻ.

281-477-6446 / 713-870-7383 (call/text)

201-1949/1517