Cần Thợ Nails – Khu Missouri City

0
28

Cần gấp nhiều thợ Nails biết làm Full set, bột màu các loại và thợ chân tay nước.

Có bằng eyelashes càng tốt.

Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.

Không khí làm việc vui vẻ.

Goi ngay làm liền.

713-885-8769

158-1943/1511