Cần Thợ Nails – Khu Westheimer

0
19

Cần thợ bột giỏi, chân tay nước, shellac

Làm Full time / Part time

Bao lương tùy theo kinh nghiệm

Tiệm trên đường Westheimer – Dunvale, cách chợ HK 4 – 15 phút lái xe

Mở cửa 9:30am – 7pm / Chủ Nhật: 11am -5pm

832-451-8309 * 832-520-4455

222-1951/1419