Cần Thợ Nails – Khu Westheimer


Cần thợ biết làm bột và tay chân nước. Full time, và Part time. Khu Westheimer. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật.

Xin liên lạc: Tel: 713-528-0882 * Cell: 713-894-1983

Previous articleCHO SHARE PHÒNG – Đường Boone sau Lee Sandwiches
Next articleBiden đến thăm nhà máy chip TSMC của Đài Loan ở Arizona