Cần Thợ Nails – N.45 & 610 – New May 2022

Tiệm trong khu shopping center rất lớn (N.45 & I-610). Khu mix, rất đông khách walk-ins. Cần nhiều thợ bột, tay chân nước. Lương $1,000 – $1,500/tuần & up + tips. Bao lương $1,000.

Xin vui lòng liên lạc: 713-972-2254

Previous articleCho Share Phòng – Gần Chợ Việt Hoa
Next articleCho Share Phòng – (Nữ, Vợ Chồng only)