Cần Thợ Nails – N45 & 610

0
8

Tiệm trong shopping center rất lớn.

Khu mix rất đông khách walk-ins.

Cần nhiều thợ bột, tay chân nước.

Lương $1,000 – $1,500/ tuần & up + tips.

Bao lương $1,000.

713-972-2254

386-1969/1537