Cần Thợ Nails / Now Hiring Nail Techs

Now hiring Full time & Part time Nail Technicians. Seeking friendly and energetic techs with great customer service skills.
Flexible hours and great pay

Please email your resume to: jobsatisle@gmail.com

Call / Text: Cindy: 832-788-8288 * Amy: 832-228-6965

Previous articleÔng Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024
Next articlePhe Cộng hòa chính thức giành đa số tại Hạ viện Mỹ, Quốc hội chia quyền