Cần Thợ Nails Nữ – Northwest 290. Antoine & Tidwell

Tiệm vùng Northwest 290. Antoine & Tidwell, cần làm Fulltime or Parttime, biết đắp bột và chân tay nước, bao lương $600-$700 1 tuần, hoặc ăn chia 6/4. Nơi làm việc thoải mái.

Xin liên lạc Kim: 713-688-2489 (W) * 281-919-5124 (C)

Previous articleCHO SHARE PHÒNG – GESSNER & W. AIRPORT
Next articleCông nghệ điện hạt nhân mới của Mỹ gặp vấn đề vì vẫn lệ thuộc nhiên liệu từ Nga