Cần Thợ Nails – Spring Cypress & 249

0
11

Cần thợ Nails có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước. Full time hay Part time.

Biết tiếng Anh càng tốt. Bao lương tùy theo khả năng.

Tiệm rộng rãi, thoáng mát, nằm trong khu Spring Cypress & 249.

Chủ vui vẻ, thân thiện. Không khí làm việc thoải mái.

Tuyết: 832-398-9001

274-1972/1540(6m)