Cần Thợ Nails – TC Jester & Tidwell

0
19

Tiệm Nail ở TC Jester & Tidwell, khu Mix, rất cần thợ bột và tay chân nước.

Bao lương quanh năm: $800/ 6 ngày, hơn chia 6/4.

Chỗ làm hòa đồng.

Nancy: 281-701-3632