Cần Thợ Nails – Trên Đường Richmond

0
20

Tiệm trên đườn Richmond, gần bệnh viện West Houston. Khu Mix.

Cần thợ bột và tay chân nước.

Bao lương $750 – $800/6 ngày, hơn ăn chia.

Chỗ làm hòa đồng.

Amy: 832-512-7132 * 832-288-3043

265-1955/1523