Cần Thợ Nails

Cần thợ nails bao lương $1,000-$1,300. Cần thợ tay chân nước, bao cả tuần (không có bằng Ok). Ai ở Southwest đi chung xe.

Xin liên lạc: 832-983-4030

Previous articleCần Thợ Nails – Khu Southwest
Next articleCho Thuê Phòng – Synott & Beechnut