Cần Thợ Sửa Quần Áo – Houston, Beltway 8 East

Cần nhiều thợ nữ sửa quần áo có chút hoặc nhiều kinh nghiệm càng tốt. Có thể làm luôn ngày Chủ Nhật. Lương tùy theo khả năng và vừa làm ở tiệm vừa làm ở nhà càng tốt.

Cần một người biết chút Anh ngữ làm part time để nhận và giao đồ.

Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái, có vacation và 5 ngày lễ chính trong năm nếu làm toàn thời gian.

Tiệm ở Đông Houston, Beltway 8 East, gần phi trường lớn và Lonestar College.

Xin liên lạc: 281-454-7997 hoặc text: 832-656-2372

Previous articlePutin cần ‘biển người’ để lật ngược thế cờ ở Ukraine?
Next articleThe Vietnam Post #1581 (09.23.2022)