Cần Thợ Sửa Xe – 77072

0
5

Cần thợ máy (mechanic), body works, licensed state inspector

Chỗ làm thoải mái, lương cao

YEN AUTO BODY & REPAIR

12157 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072

(góc Bellaire & Cook Rd)

Anh Yên: 832-695-6666

477-1980/1548