Cần Thợ Sửa Xe

tim nguoi, can nguoi

Cần thợ sửa xe biết làm Oil change, Brake. Có kinh nghiệm Aligment, will training. Làm Fulltime or Parttime nếu muốn.

Xin liên lạc: 713-505-9169

Previous articleThe Vietnam Post #1561 (05.06.2022)
Next articleCần Người Sửa Máy Lạnh