Cần Thợ Tóc – I-10 & Dairy Ashford

Cần thợ tóc Nữ làm Full time và Part time. Tiệm đông khách Mỹ Trắng. I-10 & Diary Ashford. Nếu không có kinh nghiệm sẽ training.

Xin liên lạc Cô Hồng hoặc nhắn tin: 713-499-9120

516-1986/1554

Previous articleTay súng bắn chết 10 người trong siêu thị ở Buffalo, có động cơ chủng tộc
Next articleCẦN NGƯỜI PHỤC VỤ – SOUTHWEST