Cần Thợ Tóc – Khu Bellaire

0
16

Cần thợ tóc có kinh nghiệm hoặc mới ra trường

Bao lương $70- $100/ ngày tùy theo khả năng.

Tiệm ở khu Bellaire. Làm việc 5 ngày (nghỉ thứ 3, 4)

713-416-2666