Cần Thợ Tóc – Khu Southwest

0
7

Tiệm khu Southwest cần tìm thợ tóc Nam, Nữ làm Full time hay Part time.

Bao lương tùy theo khả năng.

832-282-1687

229-1951/1419