Cần Thợ Tóc & Nails – Khu Northwest

0
5

Tiệm nằm vùng Northwest, trên đường Hwy 6 & W. Little York cần thợ Full time và Part time. Không cần nhiều kinh nghiệm. Tiệm có nhiều khách, tiền tip cao.

Lina: 832-866-2899

271-1956/1524