Cần Thợ Tóc & Nails

0
9

Cần thợ tóc biết color và tóc Nam giỏi và thợ Nails.

Thợ giỏi bao lương $120/ngày.

Full time or Part time.

Tip cao.

Tiệm ở Richmond.

832-792-9678

349-1965/1533