Cần Thợ Tóc – New! New! New!

Cần thợ tóc Nữ hay Nam, biết làm Bald Fade và Taper Fade. Bao lương tùy theo khả năng. Tiệm đông khách, tip cao, chỗ làm thoải mái.

Xin liên lạc Oanh: 713-382-1071

Previous articleCHO THUÊ PHÒNG 10.5.22
Next articleTình báo Mỹ tin Ukraine đứng sau vụ ám sát con gái nhân vật ủng hộ Điện Kremlin