Cần Thợ Tóc – Gần Sugarland, 77459

Cần thợ tóc có Kinh nghiệm. Bắt đầu $12/giờ. Biết tiếng anh chút ít.
Có bàn Nail cho mướn.

.

Xin liên lạc: Cell: 408-318-4256 * (W) 281-261-9091

Previous articleCHO SHARE PHÒNG – Sugarland
Next articleThương Mại Việt Nam #2029 (01.10.2023)