Cần Thợ Tóc Nữ – Sugarland – South 59/99

Cần thợ tóc nữ kinh nghiệm. Tiệm nằm gần Sugarland South 59/99. Khách 99% Mỹ Trắng. Lương cao, tip hậu. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật. Full time or Part time.

Xin liên lạc Quỳnh: 346-857-4748

Previous articleMỹ yêu cầu Hội đồng Nhân quyền LHQ bàn về vi phạm nhân quyền của Trung Quốc
Next articleThương Mại Việt Nam #2014 (09.27.2022)