Cần Thợ Tóc Nữ – Sugarland – South 59/99

Cần thợ tóc nữ kinh nghiệm. Tiệm nằm gần Sugarland South 59/99. Khách 99% Mỹ Trắng. Lương cao, tip hậu. Tiệm đóng cửa Chủ Nhật. Full time or Part time.

Xin liên lạc Quỳnh: 346-857-4748

Previous articleBán Tiệm Nails – W. Dyna, Houston TX 77037
Next articleTrung Quốc tạm dừng việc cấp visa cho người Hàn Quốc, Nhật Bản