Cần Thợ Tóc – Trên Đường Antoine

0
15

Cần thợ tóc Nữ / Nam biết làm bald fade, taper fade.

Bao lương tùy theo khả năng.

Tiệm đông khách, tip cao.

Chỗ làm thoải mái.

Oanh: 713-382-1071

384-1968/1536