Cần Thợ Tóc – Trên đường Antoine

0
8

Cần thợ tóc Nữ hay Nam biết làm bald fade, taper fade.

Bao lương tùy theo khả năng.

Tiệm đông khách, tip cao, chỗ làm thoải mái.

Tiệm trên đường Antoine.

Oanh: 713-382-1071

218-1950/1418