Cần Thợ Tóc – Vùng Northwest

0
9

Tiệm tóc vùng Northwest trên đường Hwy 6 gần Clay Rd, cách Bellaire khoảng 30 phút.

Tiệm đông khách và đang thiếu thợ tóc.

Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.

Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ giúp đỡ và hướng dẫn tận tình.

Chỗ làm thoải mái, vui vẻ.

Khách rất dễ thương, tip cao.

Hiền: 832-866-2899

339-1964/1532