Cần Thợ Tóc – 249 & 1960

Tiệm tóc Full Services. Cần thợ tóc biết làm Chân Tay Nước càng tốt. Làm Full Time hoặc Part Time. Tiệm vùng 249, 1960 (Jones & Grant Rd)

Xin liên lạc Loan (Để lại tin nhắn): 832-419-7170 * 281-890-4173

Previous articleKhán giả thương tiếc trước tin ông Tô Văn Lai, người sáng lập Trung tâm Thúy Nga, qua đời
Next articleEU chuẩn bị cho rủi ro Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt