Cập nhật về việc đóng cửa US 59/ 610: Những điều bạn cần biết để tránh tắc đường sẽ bắt đầu vào tối nay

0
11

HOUSTON – Sau trận mưa trì hoãn kéo dài một tuần, Bộ Giao thông Vận tải Texas đã xác nhận thời điểm đóng đoạn đường dốc xung quanh Đường vòng 610 và US 59 sẽ bắt đầu.

Khi họ bắt đầu, dự kiến sẽ có tắc đường lớn.

Đóng cửa làn đường nào và khi nào

Nơi đóng cửa 1

Đường dốc đi về phía Bắc của Xa lộ Tây Nam (Southwest Freeway)/ I-69/59 theo hướng bắc đến Đường vòng phía bắc 610 sẽ bị đóng cho đến đầu năm 2022 khi đoạn đường nối mới tại đó mở ra. TxDOT cho biết đoạn đường nối này sẽ đóng cửa bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 10 tháng 6 lúc 9 giờ tối và sẽ vẫn đóng cửa cho đến đầu năm 2022.

Giao thông sẽ đi theo đường vòng tới đoạn đường nối của Đường cao tốc Tây Nam đến Đường vòng phía Tây theo hướng Nam. Người lái xe sau đó có thể đi ra tại Fournace / Bissonnet và ngược lại tại Bissonnet, sau đó quay trở lại theo hướng bắc của West Loop.

Nơi đóng cửa 2

Vào thứ Hai, ngày 14 tháng 6 lúc 9 giờ tối, đoạn đường nối đi theo hướng nam của Đường cao tốc Tây Nam với hướng đi về phía bắc của Đường vòng phía Tây cũng sẽ bị đóng. Việc đóng cửa đó dự kiến sẽ được thực hiện cho đến cuối năm 2021 khi trình kết nối mới mở ra.

Cộng với việc đóng cửa các làn giao thông chính vào cuối tuần trên I-69 / Tây Nam xa lộ.

Tất cả các trục chính của Xa lộ Tây Nam sẽ bị đóng theo cả hai hướng tại Đường vòng phía Tây bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 lúc 9 giờ tối. và kéo dài đến 5 giờ sáng ngày 14 tháng 6.

Tất cả đều là một phần của một dự án lớn nhằm đại tu nút giao thông.