Chính sách ngoại giao vắc xin của Hoa Kỳ là một chiến thắng cho thế giới

0
12

Vào ngày 7 tháng 6, Hoa Kỳ đã chuyển giao 750.000 liều vắc xin COVID-19 cho Đài Loan. Thời điểm không thể quan trọng hơn. Ngay cả trong bối cảnh gia tăng các ca bệnh gần đây, Đài Loan đã vượt quá mong đợi của nhiều người về việc ngăn chặn đại dịch thông qua các phương tiện khoa học và sự kiên trì.

Trên thực tế, sự lây lan đột ngột của COVID-19 sau nhiều tháng nỗ lực ngăn chặn cho thấy Đài Loan tiếp tục là một hình mẫu cho các quốc gia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng toàn cầu này như thế nào. Cảnh giác là chưa đủ; vắc xin là câu trả lời duy nhất để đạt được một tương lai sau đại dịch.

Chính quyền Biden đang có kế hoạch tài trợ hàng chục triệu vắc xin trên toàn cầu, và đó chắc chắn là một chiến thắng cho thế giới. Tất cả chúng ta đều ở trong điều này cùng nhau và chúng ta phải làm việc cùng nhau để vượt qua thử thách chung này.

Robert Lo
Tổng giám đốcVăn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Houston