CHO SHARE PHÒNG – HW6 & 529

Nhà khu Hw6 & 529, 1 phòng master $600, 2 phòng cho share. Bao điện nước, giặt sấy, Internet, khu an ninh, $330/tháng. Northwest.

Xin liên lạc: 713-314-7091

Previous articleNhận Giữ Trẻ Có License – Gessner & W.Airport
Next articleCần Thợ May