CHO SHARE PHÒNG – Synott và Bissonet

Nhà Synott và Bissonet gần chợ, nhà thờ. Yên tĩnh, sạch sẽ, dư phòng cho share. Lớn $400/tháng – nhỏ $350/tháng. Cho độc thân share, bao điện, nước, giặt, sấy.

Xin liên lạc Chú Minh: 281-704-7643

Previous articleBán Tiệm Nail – ChannelView TX
Next articleCần Thợ May – W. Belfort & Bwy 8