CHO SHARE PHÒNG – Westpark Tollroad & Hwy 6


Nữ chủ nhà, ưu tiên du học sinh nữ. Bao điện, nước, Wi-Fi, khu yên tĩnh. Có cổng sắt, Westpark Tollroad & Hwy 6

Xin liên lạc Cô Tina: 832-684-6895

Previous articleThương Mại Cuối Tuần #2020 (11.12.2022)
Next articleBầu cử giữa kỳ Mỹ: Chạy đua sát nút ở Thượng viện khi Mark Kelly thắng ở Arizona