Cho Thuê Phòng – Gần Chợ Hưng Đông

0
39

Nhà có 1 phòng lớn riêng biệt, đầy đủ tiện nghi và 1 phòng nhỏ cho share.

Nhà gần chợ Hưng Đông, Thắng Hưng, Bwy 8.

Cô Quỳnh: 346-763-2679 * 832-857-7456

181-1945/1513