Cho Thuê Phòng – Synott and Beechnut

Nhà ở trong khu Beechnut Landing, góc Synott and Beechnut. Có phòng cho thuê giành cho giới Nữ, tiện nghi đầy đủ. Có nhà bếp để nấu ăn, bên ngoài thoáng mát.

Xin liên lạc Thùy: 832-768-4380


Previous articleCần Người Giúp Việc – Bellaire & Loop 610
Next articleCần Người Giúp Việc – First Colony Sugar Land