CHO THUÊ PHÒNG – VÙNG BELLAIRE


Nhà dư 2 phòng: 1 phòng master và 1 phòng thường. Bao điện nước, giặt sấy.
+ Phòng lớn (master) $750.
+ Phòng thường $350.
Khu an ninh, sạch sẽ, thoáng mát, có vườn rau.

Xin liên lạc Cô Mai: Anh Quý: 832-526-3566 * Chú Bảy: 713-985-9541

Previous articleĐộng đất ở Indonesia giết chết ít nhất 268 người, gồm nhiều trẻ em đang ở trường
Next articleThe Vietnam Post #1590 (11.25.2022)