Nhà trệt, gạch, 4-2-2 (4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, garage 2 xe)

Khu an ninh, yên tĩnh. Tất cả đều mới trong ngoài.

Giá bán: $210,000.

Commission for broker: $4000.

Down $50,000 đặt cọc.  Chủ cho vay, tiền lời 5%.  Thời hạn 5 năm.

(832) 909-3209 / (832) 908-6117