Cần bán tiệm quần áo, có bán thêm quà tặng phong thuỷ trong khu Bellaire – SW Houston.

Tiệm rộng 1,800 Sq.Ft.

Giá bán: $28,000 cộng tiền hàng.

Xuyên: (281) 495 – 1634