Cần bán tiệm Nail khu 290, gần Outlet mall.

Tiệm nằm ngay chợ HEB, shopping lớn.

Tiệm có income, đang hoạt động tốt.

Hương: (832) 552-0516