Cần bán tiệm gấp vì không người trông coi.

Tiệm nằm khu sang, chợ đông đúc,

Tiệm đông khách, tip cao. Khu Sugar Land.

(346) 279-9160