CÔNG TY WHOLE SALE S.F.TRADING CẦN TUYỂN:

  • NAM làm trong kho, biết lái xe giao hàng
  • NAM quản lý kho phải biết tiếng Anh – Việt, có kinh nghiệm quản lý kho.
  • NAM hoặc NỮ làm văn phòng phải biết tiếng Anh – Việt, vi tính

Làm từ thứ Hai tới thứ Sáu (8am – 4:30pm)

Lương good, trả theo kinh nghiệm.

Address: 13120 Mula Ct, Stafford, TX 77477

(832) 230-1347 (vui lòng gọi giờ làm việc)