Cần thợ Nails biết làm đủ thứ, thợ eyelash giỏi và thợ chân tay nước không biết bột OK.

  • Thợ làm đủ thứ bao lương $800 – $1,000/tuần tuỳ theo kinh nghiệm.
  • Thợ chân tay nước, shellac & wax, bao lương $700 – $800/tuần tuỳ theo kinh nghiệm.

Khu trắng, tip cao ($150 – $200/tuần).

GỌI ĐI LÀM LIỀN. Có thể đi chung với chủ từ chợ Hong Kong 4.

Sam : (832) 552-6902 / Phụng : (832) 433-2197