Town house trên lầu có 2 phỏng ngủ, , lót ván, Full bath, ban công;

Dưới lầu có phòng khách, nhà bếp, toilet + wash, patio.

Nhà có cửa sắt, trên đường Beechnut, giữa Kirkwood & Boone.

Gần chợ Hong Kong 4, Việt Hoa, Walmart, nhà thờ, Bwy 8.

Cô Thi : (832) 715-6767