Cư dân Sugar Land bị vỡ đường ống trong cơn bão mùa đông có thể được điều chỉnh hóa đơn tiền nước

0
18

City of Sugar Land đang đề nghị điều chỉnh hóa đơn tiền nước cao cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão mùa đông.

Thành phố cho biết để yêu cầu điều chỉnh, tài liệu về đường ống bị rò rỉ hoặc vỡ sẽ là cần thiết.

“Việc điều chỉnh khu dân cư sẽ chỉ được thực hiện đối với phí nước và nước mặt vì phí nước thải không bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng tăng do tính trung bình vào mùa đông.”

Nhấn vào đây để đăng ký điều chỉnh

Nếu bạn không đủ điều kiện để được điều chỉnh, Thành phố Sugar Land cho biết bạn có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán nếu bạn đang bị ràng buộc về tài chính.

Thành phố có một Chương trình Hỗ trợ Tiện ích được phân phối thông qua Dịch vụ Xã hội Fort Bend.

Đối với các câu hỏi về hóa đơn tiện ích, bạn có thể gọi 281-275-2750.

City of Sugar Land không phải là cơ quan duy nhất của khu vực Houston đề nghị giúp đỡ những cư dân có thể bị trả tiền nước cao hơn bình thường.

Thành phố Houston đang yêu cầu cư dân bỏ qua hóa đơn tiền nước khổng lồ của họ.

Bộ phận công trình công cộng của Houston đang yêu cầu cư dân thanh toán những gì họ đã trả trên hóa đơn cuối cùng của họ cho đến khi các điều chỉnh tự động được áp dụng.

Nếu bạn là cư dân của Thành phố Houston và có thắc mắc, bạn có thể gọi 713-371-1400 để nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng.