Điều Chỉnh Bản Khảo Sát Cộng Đồn Hoa Kỳ (ACS) Trong Thời Buổi Đại Dịch COVID-19

0
18

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đóng một vai trò cực kì quan trọng trong việc cung cấp các thông tin thống kê về con người và kinh tế của Hoa Kỳ. Trong thời buổi đại dịch COVID-19 hoành hành, Cục Thống Kê Dân Số đã phải điều chỉnh các bản khảo sát và việc thu thập các số liệu khác để vừa giúp cho đất nước có đầy đủ thông tin, và vừa giúp cho nhân viên và những người trả lời được an toàn.

Đại dịch đã làm gián đoạn việc thu thập thông tin về dân số Hoa Kỳ cho một trong những nguồn thông tin toàn diện nhất của quốc gia – Bản Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ (ACS) của Cục Thống Kê Dân Số. 

Bản Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ (ACS) là gì?

Thay về đếm toàn bộ dân số mỗi thập kỷ như thống kê dân số, ACS khảo sát một phần của dân số (khoảng 3,5 triệu địa chỉ) mỗi năm để tạo ra các số liệu thống kê cho quốc gia, các tiểu bang và các cộng đồng ở cấp độ “khu vực” hoặc cộng đồng.

Là một bản khảo sát hàng năm, ACS là nguồn thông tin mới nhất, đáng tin cậy và dễ dàng truy cập nhất cho các số liệu thống kê tại địa phương. Các số liệu thống kê này có thể so sánh được trên toàn quốc và nhiều số liệu không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác.

Bản khảo sát mở rộng ra khỏi các câu hỏi trong Thống Kê Dân Số 2020 và cung cấp thông tin về các chủ đề để lập kế hoạch quan trọng như:Phân tích về dân số và ngôn ngữ của người gốc Á Châu.

 • Trình độ học vấn.
 • Thu nhập cá nhân và của hộ gia đình.
 • Tình trạng cựu chiến binh.
 • Việc làm.
 • Thời gian đi đến chỗ làm.
 • Các chi phí nhà cửa.

Tình trạng khuyết tật.

Kết hợp với thống kê dân số, thông tin từ ACS giúp xác định cách mà hàng trăm tỷ đô-la trong ngân quỹ của liên bang và tiểu bang được phân chia như thế nào mỗi năm.

Chúng Tôi Thường Thu Thập Thông Tin Như Thế Nào

Mỗi tháng, chúng tôi hỏi khoảng 295,000 địa chỉ hộ gia đình để tham gia vào bản khảo sát. Chúng tôi gọi danh sách các địa chỉ mỗi tháng là một “nhóm”.

Chúng tôi thu thập thông tin cho mỗi nhóm qua hai gia đoạn:

 • Tự Trả Lời. Đầu tiên chúng tôi gửi thư tới từng địa chỉ để mời gọi họ trả lời trực tuyến. Sau đó, chúng tôi gửi một bản khảo sát bằng giấy đến các địa chỉ chưa trả lời để cho họ có lựa chọn để trả lời bằng cách gửi thư. Tuỳ theo nếu họ có trả lời và trả lời khi nào, mỗi địa chỉ có thể nhận tối đa 5 lá thư khuyến khích họ tham gia vào khảo sát.
 • Liên Hệ Với Những Người Không Trả Lời. Nếu chúng tôi không nhận được câu trả lời trực tuyến hoặc qua thư từ, chúng tôi có thể cử một nhân viên thực địa để ghé qua địa chỉ đó. Nhân viên thực địa sử dụng máy tính xách tay để giúp họ hỏi các câu hỏi khảo sát và ghi lại các câu trả lời.

Đại dịch đã tạo ra các thách thức cho việc thu thập các thông tin cho bản khảo sát ACS trong cả hai giai đoạn.

Các Gián Đoạn Đến Việc Tự Trả Lời

Chúng tôi đã đình chỉ các hoạt động chủ yếu từ giữa tháng Ba đến tháng Sáu năm 2020. Thay vì gửi 5 lá thư như thường lệ, chúng tôi chỉ gửi 2 lá thư có bao gồm: Thông tin về làm thế nào để trả lời trực tuyến, và bản khảo sát bằng giấy cho một số địa chỉ và thư nhắc nhở trả lời trực tuyến cho các địa chỉ còn lại.

Trong tháng Mười, năm 2020, khi ngày càng nhiều nhân viên trở lại làm việc trong văn phòng, chúng tôi đã có thể tiếp tục:

 • Gửi các gói khảo sát đến tất cả các địa chỉ mà chưa trả lời trong nhóm hiện tại.
 • Gửi lá thư thứ ba để nhắc nhở các hộ gia đình trả lời.

Chúng tôi đã tiếp tục làm việc này đến khi chúng tôi có thể trở lại việc thực hiện chiến lược gửi thư 5 lần vào tháng Tư năm 2021.

Các Gián Đoạn Đến Việc Liên Hệ Với Những Người Không Trả Lời

Trong đại dịch, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục liên hệ với những hộ gia đình không trả lời. Chúng tôi nối lại việc ghé thăm trong một số khu vực trong quốc gia vào tháng Bảy năm 2020 và trong tất cả các khu vực mà không có lệnh ở-tại-nhà vào tháng Chín năm 2020.

Ảnh Hưởng Tới Các Nhóm Sống Tập Thể

Đại dịch cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà chúng tôi thu thập thông tin từ những người sống tập thể, chẳng hạn như trong nhà dưỡng lão, ký túc xá đại học và nhà tù. Chúng tôi thường dựa vào việc ghé thăm trực tiếp để thu thập thông tin từ các nhóm sống tập thể, và những hạn chế có liên quan đến đại dịch đã tạm thời ngăn chặn những chuyến thăm đó.

Tổng Kết

Việc cần phải bảo vệ nhân viên của chúng tôi và những người trả lời khảo sát đã tạm thời đóng của nhiều hoạt động của chúng tôi:

 • Gửi thông tin đến các hộ gia đình để khuyến khích họ trả lời.
 • Ghé thăm trực tiếp đến các hộ gia đình không trả lời.
 • Thu thập thông tin từ các nhóm sống tập thể.

Chúng tôi đã có thể thích nghi với các thách thức từ đại dịch trong khi vẫn cố gắng thu thập khoảng 2 phần 3 số câu trả lời mà chúng tôi thường thu thập được trong một năm khảo sát.

Câu hỏi hiễn nhiên là: Điều này có ý nghĩa như thế nào về các số liệu thống kê chi tiết về nhân khẩu học, xã hội, kinh tế và nhà ở mà ACS sẽ đưa ra vào mùa thu này?

Chúng tôi nghĩ rằng số liệu thống kê của ACS năm 2020 có thể khác với những năm trước – Đó là vì những gì mà bản khảo sát đo đếm về quốc gia của chúng ta trong một năm lịch sử như vậy và cũng vì các ảnh hưởng của đại dịch đến việc khảo sát. ###