Hãng Mỹ Cần Thợ May – Stafford TX

Hãng Mỹ cần thợ may – Toàn thời gian. Biết sử dụng máy may công nghiệp. Kinh nghiệm ít nhất 2 năm. Chỉ cần có khả năng giao tiếp, đọc và hiểu tiếng Anh trong công việc. Vui lòng đăng ký tại:

Vui lòng đăng ký tại: 11925 Southwest Freeway, Suite 10 Stafford TX, 77477 – 281-404-4230

Previous articleBán Tiệm Phone Gấp – Hong Kong 4 City Mall
Next articleThương Mại Việt Nam #1999 (06.14.2022)