Houston Methodist đình chỉ 178 nhân viên không được tiêm chủng

0
42

Giám đốc điều hành, Tiến sĩ Marc Boom cho biết 27 trong số 178 người đã nhận được vắc-xin đầu tiên của vắc-xin hai liều và sẽ không bị sa thải nếu họ tiêm vắc-xin thứ hai. Những người còn lại sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

HOUSTON – Một bệnh viện ở Houston đã đình chỉ 178 nhân viên trong hai tuần mà không được trả lương vì không tuân thủ các yêu cầu rằng họ phải được chủng ngừa COVID-19.

Trong một bản ghi nhớ hôm thứ Ba, Giám đốc điều hành hệ thống Bệnh viện Houston Methodist Marc Boom cho biết 24,947 nhân viên đã tuân thủ yêu cầu tiêm chủng và 27 trong số 178 người đã nhận được mũi đầu tiên của vắc xin hai liều và sẽ không bị sa thải nếu họ tiêm lần thứ hai. Những người còn lại sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Bản ghi nhớ cho biết 285 nhân viên khác được miễn trừ y tế hoặc tôn giáo, và 332 người bị hoãn vì mang thai hoặc các lý do khác.

Hệ thống bệnh viện đã bị kiện bởi 117 nhân viên không được tiêm chủng vì yêu cầu tiêm chủng như một điều kiện tuyển dụng. Nhân viên có hạn chót là ngày 7 tháng 6 để hoàn thành việc chủng ngừa của họ.