MỚI 2.1.23 – CHO SHARE PHÒNG – GẦN CHỢ MỸ HOA


Nhà dư 2 phòng. Trên lầu và dưới lầu. Bao điện nước, gas, khu tốt, gần chợ Mỹ Hoa.


Xin liên lạc: 832-289-7619 * 832-247-6959

Previous articleTướng Mỹ: Các khinh khí cầu do thám của TQ trước đây không bị phát hiện
Next articleServer / Waitstaff – Korean BBQ Restaurant