Người gốc Việt ở Little Saigon nghĩ gì về việc ông Trump bị truy tố | VOA Tiếng Việt

Previous articleBill Gates: Lời kêu gọi tạm dừng AI không ‘giải quyết được các thách thức’
Next articleTQ tăng tuần tiễu bằng tàu ngầm hạt nhân, gây khó thêm cho Mỹ, đồng minh